Избрани кандидати след събеседването на 07.07.2017 година

Учители в начален етап ЦДО

Велислава Цонева

Теодора Митева

Педагогически съветник

Надя Цветкова

Учител по изобразително изкуство

Нели Деянова

Учител по музика

Диана Недева

Учител по математика

Ева Димитрова

Учител по биология

Незабравка Тренева

Учител по английски език

Гергана Томова

Учител по информатика и информационни технологии

Светлана Мирчева

Хигиенист

Павлинка Ваклинова

ВАЖНО!

Всички избрани кандидати трябва да донесат в канцеларията на училището следните документи, за да се подготвят трудовите договори:

  1. Лична карта
  2. Медицинско за работа
  3. Свидетелство за съдимост
  4. Дипломи и сертификати, които касаят позицията, която ще заемат
  5. Копие от трудовата книжка или оригиналната трудова книжка /за определяне на трудов стаж и професионален опит/

Срокът за представяне на документите е от 10.07.2017 г. до 21.07.2017 г.

от 9.00 ч. до 15.00 ч.