Свободно работно място за учител по английски език

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява 1 свободно работно място за

 учител по английски език – 1 щат;

 Изискванията за заемане на длъжността са:

  1. Специалност: „Английска филология“, квалификация „Учител по английски език“
  2. Лични качества: мотивация, отговорност, лоялност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.
  3. Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е до 25.07.2017 г. включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на сайта на училището на 26.07.2017 г. след 16.00 ч.

Събеседване – на 27.07.2017 гпо предварително обявения график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището – на 27.07.2017 г. след 17.00 ч.

Телефон за контакт: 02 931 06 86