График на дейностите за прием на четвърто класиране

Г Р А Ф И К

по организацията на дейностите за прием на четвърто класиране

по Наредба № 10

1. Обявяване на незаетите места след трето класиране – 21.07 2017 г. на централния вход и сайта на училището.

2. Поставяне на критериите за балообразуване на видно място в училището /централен вход/.

3. Подаване на заявления и служебни бележки за участие в четвърто класиране – 21 и 24.07.2017 г. от 8.30 ч. да 16.00 ч. в канцеларията на училището.

4. Класирането на учениците по бал е от 16.00 ч. до 16.30 ч.

5. Обявяването на списъците с класираните ученици е в 16.30 ч.

6. Записване на приетите учениците е от 16.30 ч до 17.30 ч.

7. Обявяване на незаетите места след 17.30 ч.

От ръководството