Резултат от събеседването за учител по английски език

В резултат на събеседването, за учител по английски език е избрана Искра Петрова Йорданова.