Литературни творби, включени в учебната програма за 8. клас

Уважаеми ученици и родители, предлагаме на вашето внимание литературните творби,  включени в учебната програма за 8. клас:

АНТИЧНОСТ

 1. СТАРОГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ:
 • Митове за Прометей
 • Митове за Едип
 • Троянски митологичен цикъл
 1. „ИЛИАДА“, ОМИР:
 • I, VI, XXII, XXIV песен
 1. „ЛЮБОВ“, САФО
 2. „АНТИГОНА“, СОФОКЪЛ

СРЕДНОВЕКОВИЕ

 1. БИБЛИЯ. БИБЛЕЙСКИ СЮЖЕТИ ЗА:
 • Грехопадението
 • Каин и Авел
 • Мойсей
 • Исус
 • Богородица
 1. „ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ“
 2. „АЗБУЧНА МОЛИТВА“, КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
 3. „ЗА БУКВИТЕ“, ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

РЕНЕСАНС

 1. ИЗ „ДЕКАМЕРОН“, ДЖ. БОКАЧО:
 • Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена“
 1. ИЗ „ДОН КИХОТ“, СЕРВАНТЕС:
 • Глава първа
 • Глава осма
 1. „ХАМЛЕТ“, У. ШЕКСПИР
 2. СОНЕТИ, У. ШЕКСПИР:
 • Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“)
 • Сонет 130 („Очите й не са звезди…“)