Одобрени кандидати за свободни места

Английски език – МАРИЕТА СТРАХИЛОВА.

Физика и астрономия – не е избран кандидат.