Родителски срещи

 

Родителски срещи

7.09.2017 г. – 18.00 часа – подготвителни групи – в съответните филиали.

12.09.2017 г. – 18.00 часа – I клас – в сградата на училището.

18.09.2017 г. – 18.00 часа – II, III, IV клас – в сградата на училището.

19.09.2017 г. – 18.00 часа – V – XII клас – в сградата на училището.