Условия за получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование

Уважаеми родители и ученици, предлагаме на вашето внимание условията за получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование.

Вижте ЗАПОВЕД № 98/2.10.2017 с условията за получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование.