Свободно работно място за заместник-директор АСД

134 СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място за:

заместник-директор АСД, назначаване от 01.11.2017 г.

 

  1. Изискванията за заемане на длъжността са:

– висше образование, професионално направление „Икономика“, специалност „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“.

– владеене на Английски език е предимство.

2.  Лични качества: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

3. Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е от 19 до 23.10.2017 г. включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на сайта на училището на 24.10.2017 г. след 16.00 ч.

Събеседване – на 25.10.2017 г. по предварително обявен график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището на 26.10.2017 г.  след 17.00ч.

Телефон за контакт: 02 931 06 86