Свободно работно място за счетоводител

134 СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място за 

счетоводител.

Изискванията за заемане на длъжността са:

– висше образование или средно специално, професионално направление „Икономика“, специалност „Счетоводство и контрол“;

– добри компютърни умения, работа с MS Office, Microsoft Access, Internet;

– минимален професионален опит – 3 години, придобит в областта на счетоводството в системата на образованието и работа с делелигиран бюджет.

  1.   Лични качества: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип, етичност.
  2.  Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е от 19 до 27.10.2017 г. включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати, ще бъде публикуван на сайта на училището на 30.10.2017 г. след 16.00 ч.

Събеседване на 31.10.2017 г. от 11.00 часа по предварително обявен график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището на 31.10.2017 г след 17.00 ч.

 

Телефон за контакт: 02 931 06 86