График с допуснатите до събеседване кандидати за зам.-директор АСД

График с допуснатите до събеседване кандидати за зам.-директор АСД:

  1. Димитър Томов Тюфекчиев – от 13.30 часа.
  2. Славянка Добрева Орачева-Янкова – от 13.50 часа.
  3. Светослав Димитров Димитров – от 14.10 часа.

Събеседване – на 25.10.2017 г.