График с допуснатите до събеседване кандидати за счетоводител

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати за счетоводител на 31.10.2017 г. е:

Красимира Димчова Стефчова в 12.00 часа;

Снежанка Любомирова Илиева в 12.20 часа.