Избран кандидат за счетоводител

Избраният кандидат за счетоводител е Снежанка Любомирова Илиева.