Софийски математически турнир

На 18. ноември 2017 г. (събота) от 11.00 часа в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще се проведе Деветнадесети Софийски математически турнир за ученици от І до VІІ клас. Тези, които са платили таксата за правоучастие, следва да се явят в училището в 10.30 часа.

Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути (от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).

Таксата за правоучастие от 8 (осем) лева трябва да бъде преведена най-късно до 13.11.2017 година на следната банкова сметка:

СОФМАТ – BG72STSA93000020852242 – ДСК – клон Гео Милев. Получения документ учениците от I-IV клас представят на класния ръководител, а тези от V-VII клас – на учителите по математика.