Допуснати до събеседване за учител в начален етап – ЦДО

Във връзка с обявеното свободно работно място за учител в начален етап – ЦДО, допуснати до събеседване на 22.11.2017 година са:

  1. Анка Боянова Крумова – 13.15 часа
  2. Вилиана Димитрова Цветанова – 13.30 часа
  3. Елмира Георгиева Младенова – 13.45 часа