Избран кандидат за учител в начален етап – ЦДО

Избраният кандидат е Елмира Георгиева Младенова.