Провеждане и организиране на екскурзии и зелени училища

Уважаеми родители,

във връзка с поставени от вас въпроси, свързани с провеждането и организирането на екскурзии и зелени училища, ви уведомявам, че 134. СУ не стои към момента зад организацията на нито една от посочените дейности.

Предстои Училищното настоятелство, Педагогическият съвет и ръководството да вземат решение.

Лично аз, в качеството си на директор, няма да подпиша никакви документи, свързани с извеждането на ученици, до взeмане на решение и излизане на становище от Обществения съвет на 134. СУ.

Весела Палдъмова- Ковачева