Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободни работни места за:

  1. Учител в подготвителна група, назначаване от 17.01.2018 г.
  2. Хигиенист на 4-часов работен ден, назначаване от 03.01.2018 г.

I. Изискванията за заемане на длъжността

  • Учител в подготвителна група: висше образование, професионално направление „Педагогика“, специалност „Предучилищна педагогика“, квалификация „Детски учител“;
  • Хигиенист: средно образование.

 

II.   Лични качества: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

III. Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е от 11 до 15.12.2017 г. включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати, ще бъде публикуван на сайта на училището на 18.12.2017 г. след 16.00 ч.

Събеседване на 19.12.2017 г. от 10.30 часа  по предварително обявен график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището –  на 19.12.2017 г.  след 15.00 ч.

Телефон за контакт: 02 931 06 86