Избран кандидат за учител в предучилищна група

След проведено събеседване за свободното място за учител в предучилищна група е избрана Илка Иванова. Резерва – Иванка Ранчинска.