Конкурс „ЖИВАТА ПАМЕТ – 75 години от спасяването на българските евреи и една житейска история“

Конкурс ЖИВАТА ПАМЕТ – 75 години от спасяването на българските евреи и една житейска история

С цел да се достигне до индивидуалния спомен за начина, по който „голямата“ история нахлува в „малкия“ свят на всеки човек,

Фондация „Роналд Лаудер“, ОРТ,

ОЕБ „Шалом“, РОЕ „Шалом“ – София

и СУ „Димчо Дебелянов“ обявяват конкурс в две категории:

  • Документиране на лична история чрез видеоразказ, записан спомен или интервю – за ученици от 8., 9., 10., 11. и 12. клас.
  • Рисунка в размер 110/110 см. за съвместна изява с еврейската гимназия от гр. Берлин, Германия (предложението е на Българския културен институт към посолството в Берлин) – за ученици от 6., 7., 8. и 9. клас.

Регламент за участие:

  • Всеки ученик има право да участва както в категорията, която е съответна на възрастта му, така и в другата категория (ако тя е съответна на интересите и творческите му възможности).
  • Изискванията към текстовете са: до 2 стандартни страници в Word-формат, Times New Roman, 12 pt.
  • Всеки участник трябва да изпрати конкурсната си работа, придружена със следните данни: име, презиме, фамилия; клас; телефон, имейл за връзка.
  • Крайният срок за предаване на творбите е 28.02. 2018 г.

Голямата награда за победителя е участие в лидерски семинар в Израел. За всички отличени в конкурса творби ще има богат награден фонд, осигурен от организаторите.

Обявяването на резултатите и награждаването на победителите ще се състои на специална церемония в началото на март, 2018 год. Датата ще бъде уточнена допълнително.

Материалите или връзки към тях (за видеоразказите, записаните спомени и интервютата) се изпращат на адрес ppetrov@134sousofia.org , за г-н Пламен Петров.

Отличените видео разкази и записаните спомени и интервюта ще бъдат публикувани на уеб страницата на училището.