Свободно работно място за учител по изобразително изкуство

134 СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място за 

учител по изобразително изкуство. Назначаване – от 07.02.2018 г.

Изискванията за заемане на длъжността са:

  1. Висше образование, професионално направление „Изобразително изкуство“,квалификация „Учител по Изобразително изкуство“.2.  Лични качества: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

 

3. Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Подаване на документи – на 29 и 30.01.2018 г. в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати, ще бъде публикуван на сайта на училището на 30.01.2018 г.  след 17.00 ч.

Събеседване – на 01.02.2018 г. по предварително обявения график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището – на 01.02.2018 г. след 17.00ч.

Телефон за контакт: 02 931 06 86