Избран кандидат за учител по изобразително изкуство

От явилите на събеседване кандидати за обявеното свободно място за учител по изобразително изкуство е избрана Наргис Бояджиева.