Празници в училище

На 1. март в 134. средно училище „Димчо Дебелянов“ – София се отбелязаха две събития, които развълнуваха силно училищната общност.

Баба Марта върза мартенички за здраве и радост на всички малки и големи възпитаници. Много от мартеничките бяха изработени саморъчно от учениците и се предлагаха на благотворителния базар.

Празникът Пурим предизвика възторг и въодушевление – пижаменото парти, карнавалните костюми, пъстроцветната украса предизвикаха блясък в очите на децата. Събрани в салона на училището, те играха сценки, пяха песни, танцуваха и дори спортуваха заедно с любимите си учители. А след това се почерпиха с традиционните сладки. На празника присъстваха гости от Израел, както и г-жа Бека Лазарова, представител на фондация „Лаудер“ и г-н Пламен Петров – директор на фондация „ОРТ“ за училището.

Националният празник на България 3. март беше отбелязан ден по-рано. В петъчната сутрин се развяха националните знамена. Всеки клас започна първия учебен час, запявайки националния химн. Учениците изразиха патриотичната си гордост чрез рисунките, с които украсиха коридорите на училището. Петокласниците проведоха открит урок за хайдутите – закрилници на народа, Чавдар войвода  и за поета революционер Христо Ботев. Нашите възпитаници се запознаха и с интересна информация във връзка с историческата дата 3. март. През цялата седмица през междучасията звучаха възрожденските песни на Чинтулов.