Информация за приема в подготвителна група и първи клас

Уважаеми родители, информация за приема (критерии, график на дейностите и необходими документи) в подготвителна група и първи клас е публикувана в съответните секции:

Прием – Подготвителна група

Прием – Първи клас