Предпазни колани – училищен транспорт

Всички ученици, ползващи транспорта на училището, са длъжни да слагат предпазните си колани от момента на качването в автобуса до окончателното му спиране в двора на училището. Ще се правят внезапни проверки на автобусите и при установяване на нарушение ще се вземат съответните мерки, включително и отстраняване.

Училищно настоятелство и фирма „Нов пламък“.