Относно прием на документи за I клас

Заявления за прием в I клас със служебни бележки, които са издадени извън регламентираните в условията за прием срокове, няма да бъдат приемани.