Ден на отворените врати – от 9.00 до 13.00

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме ви, че посещенията за деня на отворените врати ще продъължат от 9.00 до 13.00 часа.

Заповядайте!