Изпращане на Випуск 2018

На 15 май 2018 година в двора на училището традиционно бяха изпратени учениците от 12 клас.