Важно – относно приема в 1. клас за 2018/2019 учебна година

Уважаеми родители на ученици, кандидатстващи за 1. клас в 134. СУ за  2018/2019 учебна година,

134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще спази регламента на РУО София-град и Столична община за обявяване на класирането за прием на ученици в 1. клас 2018/2019 учебна година.

Списъците с имената на приетите на първо класиране ще бъдат обявени на 04.06.2018 година в 17.00 часа на училищния сайт.

Обърнете внимание на настъпилите промени в графика на дейностите по прием на ученици в 1. клас!