Списъци на приетите деца в ПГ за учебната 2018/2019 година

Уважаеми родители, на страницата Прием – Подготвителна група можете да видите списъците на приетите деца в ПГ за учебната 2018/2019 година.

При наличие на свободни места след края на записването ще бъде теглен жребий от номерата с последващ брой точки.