Обявяване на свободни места за ПГ

ПГ-А: 1 място за момче /незаписан – Александър Фернандес/.

ПГ-Б: 2 места за момичета /незаписани – Анна Дачева и Моника Петкова/.

ПГ-В: 2 места за момчета /незаписани – Борис Спасов и Виктор Георгиев/.

Жребият за попълване на свободните места ще се осъществи на 05.06.2018 (вторник) в 12.00 часа на първия етаж в присъствието на училищната комисия. Присъстват и представители на децата с равен брой точки – момичета и момчета с 19 точки.