Списък на приетите деца в I клас за учебната 2018/19 година

Уважаеми родители, на страницата Прием – Първи клас можете да видите списъците на приетите деца в I клас за учебната 2018/19 година.

Комисията по записване след I-во класиране работи на 5., 6. и 7. юни в сградата на училището, кабинет 30 на 1. етаж, от 8,00 ч. до 17,00 часа.

Необходими    документи   за   записване    на ученици в  I  клас:

 

  1. Оригинално удостоверение за завършена  подготвителна група.
  2. Копие от акт за раждане.
  3. Заявление за записване в  I клас, попълнено на място.
  4. Бланка за информирано съгласие за предоставяне на лични данни, попълнена на място.
  5. Годишна вноска за училищно настоятелство в размер на 90лв. За едно дете в училището, за две, три и т.н. деца – 100лв.
  6. Заплащане на учебник по иврит – 240лв., за близнац – 240лв. + 100лв.
Свободните места след първо класиране се попълват от всички резерви.