Резерви – първо класиране за І клас

Уважаеми родители,

приключи първо класиране за записване на ученици в І клас.

До 17.00 ч. не е записана Мария Пенкова, вх. № 7023, на нейното място предстои записване на Михаела Пандева, вх. № 6865, първа резерва.

До 17.00ч. не е записан Александър Георгиев, вх.№ 6838, на негово място предстои записване на Любомир Джогански, вх. № 6887, резерва.

Моля, родителите на посочените резерви да подадат документи за записване на 08.06., от 8.00ч. до 12.00ч. в канцеларията на училището.

Ако в обявеното време родителите на някоя от посочените резерви не подадат документи за записване, мястото се предоставя на ІІ резерва от класираните момичета.

След приключване на записването на резервите ще бъде публикувана информация дали съществува възможност за подаване на заявления за ІІ класиране.

Родителската среща за приетите ученици в І клас ще се проведе на 13.06.2018г. в училищния салон, ет.1, от 18.00ч..

На 16.06.2018 г. за приетите ученици ще се проведе обследване на училищна готовност от професионален екип. Моля, родителите да доведат бъдещите малки първокласници в училищната сграда в следния часови график: момичета от 9.00 ч. до 10.00 ч., момчета от 10.30 ч. до 11.30 ч.