Списъци на ПГ

Уважаеми родители,
след проведените родителски срещи на 08.06., които бяха свързани с  представяне на организацията, обучението и учителския екип на подготвителните групи за учебната 2018/2019г., няма изтеглени документи от родители на записаните вече деца.
Съгласно предварителния график, днес публикуваме окончателните списъци на приетите в съответните групи.

При освобождаване на място в периода до 31.08.2018г., родителите на деца с еднакви точки ще бъдат поканени, за да участват лично в тегленето на жребий за прием в подготвителна група. Процедурата ще се осъществи  в периода 10 – 12. ІХ. 2018г. по описания регламент.

Списък на ПГ А

Списък на ПГ Б

Списък на ПГ В