Зрелостници – преглед на сканирани изпитни материали от ДЗИ

Зрелостниците могат да разгледат своите сканирани изпитни материали от държавните зрелостни изпити в кабинет 31 в интервала от 14.00 до 16.00 часа. Достъпът се осъществява само в присъствие на учител.

Краен срок за разглеждане на материалите – 22. юни.