Свободни работни места

134 СУ. „Димчо Дебелянов” обявява свободни работни места за:

1. Учител в начален етап – ЦДО – три места;

2. Психолог – едно място;

3. Учител по Математика – едно място;

4. Учител по География и икономика на английски език – едно място;

5. Учител по Английски език в прогимназиален етап – едно място;

6. Учител по Английски език в гимназиален етап – едно място;

7. Домакин/технически секретар – едно място.

I. Изискванията за заемане на длъжностите са съгласно Наредба № 12/2016 г.

II. Лични качества: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

III. Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

IV. Срокът за подаване на документи е до 13.07.2018 г, 16.00 часа, включително, в канцеларията на 134 СУ. „Димчо Дебелянов”.

V. Графикът, с допуснатите до събеседване кандидати, ще бъде публикуван на сайта на училището на 17.07.2018 г. след 17.30 ч.

VI. Събеседване – на 18.07.2018 г. по предварително обявения график.

VII. Обявяване на избраните кандидати – на сайта на училището на 19.07.2018 г.

Телефон за контакт: 02 931 06 86.

За да бъде разгледана кандидатурата за обявеното свободно място е необходимо да се внесат в канцеларията на училището:
– заявление за кандидатстване;
– автобиография – европейски формат;
– диплома за завършено образование;
– удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове;
– копие от трудова книжка;
– препоръка.