Избрани преподаватели и служители и свободни работни места

Списък на избраните от комисията преподаватели и служители след проведени интервюта за свободни работни места:

  • Английски език в прогимназиален етап – Росица Сашова
  • Математика – Анна Тошкова
  • ЦДО – Канелия Костадинова
  • Психолог – Ралица Николова
  • Домакин/техн. секретар – Десислава Антонова

Остават свободни работни места за:

  • учител по география – 1 място
  • учител ЦДО – 2 места
  • английски език в гимназиален етап – 1 място