Попълнени работни места

След проведено допълнително събеседване с кандидати, подали документи по график, няма свободни места.