Няма свободни места за 8. клас след 4-то класиране

Няма свободни места за 8. клас след 4-то класиране.