ІV КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПРИЕМ В VІІІ клас

ІV КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПРИЕМ В VІІІ клас,

ПРОФИЛ „ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година.

 

На дата 06. 08. до 16.00ч. са подадени документи на четирима ученици, участващи в класирането:

Йоан Христов с бал за прием – 312,25т.

Александър Йовчев с бал за прием – 288,00т.

Алекс Ахчийски с бал за прием – 239,50т.

Кирил Димитров с бал за прием – 238,25т.

Виктор Цанев с бал за прием     – 229,50т.

 

КЛАСИРАНЕТО Е ПО НИЗХОДЯЩ БАЛ, СФОРМИРАН ОТ: УТРОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО-БЕЛ, ОЦЕНКА ОТ НВО-МАТЕМАТИКА, ОЦЕНКИТЕ ПО БЕЛ И ЧУЖД ЕЗИК ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ІV КЛАСИРАНЕ, ПОДЛЕЖИ ДА БЪДЕ ЗАПИСАН ЙОАН ХРИСТОВ С НАЙ-ВИСОК БАЛ.

ЗАПИСВАНЕТО Е СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТА: ОТ 16.30ч. до 17.30ч. С ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ.

Директор: Весела Палдъмова – Ковачева