Относно въпроси за приема след 7. клас

Поради поставени въпроси за осъществяване на IV класиране, моля обърнете внимание на информацията, публикувана в рубрика „ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС“.