Родителски срещи

Предстоящи родителски срещи:

 Подготвителни групи – 11.09.2018 г. от 17,00 ч.

групи  А и Б – на ул. „Екзарх Йосиф“ № 15

група В – в сградата на училището 

 1-ви клас – ­11.09.2018 г. от 17,30 ч.

 5-ти клас– 11.09.2018 г. от 18,00 ч.

 7.а клас – 12.09.2018 г. от 17,30 ч.