Септемврийска изпитна сесия

Септемврийска изпитна сесия

(изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение и поправителни изпити –  5–11 клас)

3.09.2018 г. 4.09. 2018 г. 5.09. 2018 г.   7.09. 2018 г.
понеделник вторник сряда   петък
 

ИВРИТ – СФО 10 клас

 

 

 

ХИМИЯ

 

1. СФО – 10 клас    поправителен изпит

 

2. СФО – 11 клас  поправителен изпит

 

3. 9.б клас

поправителен изпит

 

4. 10.б клас

поправителен изпит

 

 

ФИЗИКА – СФО 10 клас

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

10.б клас

поправителен изпит

 

МАТЕМАТИКА

1. СФО – 10 клас

 

2. СФО – 11 клас поправителен изпит

 

3. 9.б клас

поправителен изпит

 

4. 10.б клас

поправителен изпит

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

9.в клас

поправителен изпит

 

ГЕОГРАФИЯ

5 и 6 клас

поправителен изпит

ВСИЧКИ  ИЗПИТИ  ЗАПОЧВАТ  в  9,00 ч.  и  СЕ  ПРОВЕЖДАТ  в  26  кабинет

Съгласно Заповед № РД 01-570/21.11.2017 г. на РУО, София-град, по време на изпитите за СФО в залата се осъществява видеонаблюдение

.