Туристически фирми

Уважаеми родители,

  След проведено събеседвене от ръководството на училището, членове на Училищно настоятелство и Обществен съвет с представители на туристически  фирми, организатори на училищен отдих и туризъм, предлагаме на вниманието Ви две фирми за сътрудничество:

  „БГ ТРАВЕЛ“ за организиране и провеждане на еднодневни екскурзии с учениците от начален и прогимназиален етап;

  „ЛОЯЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД за организиране и провеждане на зелени училища, спортни и  летни лагери с ученици.

  Представянето на предложенията на фирмите за провеждане на посочените дейности ще се осъществи на първата родителска среща.

  Заплащането за участие на ученик в организираните училищни  пътувания ще става по банков път или в офиса на съответната фирма.