Откриване на учебната година

Откриването на учебната 2018/2019 година ще бъде на 17 септември 2018 год. от 10,30 часа в двора на училището.

Всички ученици да се явят в 10,15 часа в пълна униформа.