Относно училищен транспорт

Уважаеми родители,

поради това, че много заявки за транспорт бяха подадени на 17.09.2018 г. се налага преструктуриране на маршрутите, което може да доведе до закъснения.

До края на месец септември транспортът ще бъде урегулиран.

Всички ученици, ползващи транспорта на училището, са длъжни да слагат предпазните си колани от момента на качването в автобуса до окончателното му спиране в двора на училището. Ще се правят внезапни проверки на автобусите и при установяване на нарушение ще се вземат съответните мерки, включително и отстраняване.