Свободни работни места

134.СУ „Д. Дебелянов“ обявява едно свободно място по заместване за длъжността чистач/ хигиенист.

 1. Изисквания за заемане на работното място
 • Образование – основно/средно (може и пенсионер)
 • Отговорност, работоспособност, работа в екип
 1. Работно време – на смени /от 7.00 – 15.30 и от 11.30 – 20.00 ч./ при петдневна работна седмица
 2. Възнаграждение – минимална работна заплата
 3. Изисквания за заемане на длъжността:
  – поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи.
  – почиства определения му район, включително, прозорци, мебели, под и др.
     – почиства разположената в района техника – компютри и др. само с препарати, закупени точно за целта.
     -грижи се за вътрешните декоративни растения ежедневно, а за външните тревни площи – при нареждане.
     -събира и опакова отпадъците от помещенията до съответните места за събирането им.
     – при необходимост изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на училището.
 4. Необходими документи:
 • молба
 • трудова книжка /копие/

 

 

134 СУ „Димчо Дебелянов” обявява 1 свободно работно място за пазач-портиер.

1. Изисквания за работното място и условия за заемане на работното място:

 • образование: средно/висше или пенсионер
 • базови компютърни умения 
 • мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип. 

            2. Работно време – на смени.

            3. Възнаграждение – минимална работна заплата.

            4. Необходими документи:

 • Молба
 • Свидетелство за завършено образование
 • Трудова книжка /копие/
 • Свидетелство за съдимост.  

 

Телефон за контакт: 02 931 06 86