Зелени училища от 2-ри до 7-ми клас

На вниманието на родителите:

Провеждане на зелено училище в периода 14-18.10.2018 г. на следните дестинации:

За ученици от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас,

Етно училище в Трявна оферта

Декларация 2-4 клас

Информация за зелено училище за 2-4 клас

За ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас

Пътуващо училище: Между три планини

Декларация 5-7 клас

Информация за зелено училище за 5-7 клас

Моля, родителите на децата, които ще пътуват да се запознаят с инструктажа за безопастност и култура на поведение:

Инструктаж

Краен срок за предаване на попълнени декларации 28 септември 2018 г.

Училището има одобрението от РУО за провеждането на зелени училища: 2-ри – 4-ти клас „Етно училище в Трявна“ и 5-ти – 7-ми клас „Между три планини“