110 години от НЕЗАВИСИМОСТТА на БЪЛГАРИЯ

Честит празник!

Никога няма да разберем цената на свободата, ако мъдро не се вгледаме в миналото и с отговорни дела не съграждаме бъдещето си на независима държава.