Училищни телевизионни новини 01/2018-2019 уч. година

В първата новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2018/2019 година може да видите пробен учебен ден на 5 клас както и ремонтните дейности в училище през лятото.